/Sudan Południowy porzuca USD na rzecz waluty lokalnej

Sudan Południowy porzuca USD na rzecz waluty lokalnej

Rząd Sudanu Południowego zawiesił używanie dolara amerykańskiego i zamiast tego nakazał przeprowadzanie wszystkich transakcji w lokalnej walucie, funcie południowosudańskim (SSP), w obawie przed dalszej zapaści gospodarczej kraju.

Większość transakcji w kraju jest przeprowadzana przy użyciu dolara amerykańskiego, głównie ze względu na hiperinflację i zmienność lokalnej waluty.

Jednak lokalny bank centralny zakazał używania dolara i nakazał stosowania lokalnej waluty w transakcjach gospodarczych i finansowych realizowanych w Sudanie Południowym.

Poważny cios

Najnowsza dyrektywa Banku Sudanu Południowego zadaje poważny cios importerom, hotelom, restauracjom, organizatorom podróży i organizatorom wycieczek oraz działaniom banków regionalnych, takich jak KCB, Equity, Stanbic i Co-operative, które walczą o przetrwanie w gospodarce nękanej przez hiperinflację i niestabilność polityczną

Dyrektywa w sprawie wykorzystania funta południowosudańskiego jest jednym ze środków zalecanych przez komisję powołaną przez prezydenta Salvę Kiira w celu rozwiązania kryzysu gospodarczego kraju.

Wojna domowa

Siedmioletnia wojna domowa, która zakończyła się w 2020 r., mocno osłabiła gospodarkę kraju, z powodu załamania wydobycia ropy naftowej na obszarach dotkniętych konfliktem.

Sudan Południowy jest głównym producentem ropy naftowej w regionie Afryki Wschodniej, ale jego niemal całkowita zależność od ropy sprawiła, że zasoby te stały się przekleństwem.

Z powodu opłat i zobowiązań należnych firmom naftowym, produkcja 170 000 baryłek dziennie oznacza, że kraj zarabia tylko wartość równą ok. 50 000 baryłek ropy dziennie, przy czym większość tej kwoty przeznaczana jest na zaliczki na zobowiązania lub też na regulowanie już istniejących zobowiązań.

Wojciech Tycholiz

na podsatwie: The East Africa, Reuters, Financial Times
zdjęcie za: flickr

Wojciech Tycholiz jest naukowcem zajmującym się badaniami nad makroekonomią państw afrykańskich, w szczególności sektorem finansowym i surowcowym. Z PCSA współpracuje od 2010 roku.