Aborne

ABORNE jest interdyscyplinarną siecią badawczą, której członkowie zajmują się fenomenem granic i transgraniczności w Afryce. Nacisk kładzie się na obszary przygraniczne, rozumiane jako przestrzeń w sensie fizycznym i społecznym; uczestnicy projektu podejmują również badania dotyczące przepływu osób i towarów, w tym ekonomicznych oraz społecznych procesów, mających miejsce w pewnym oddaleniu od granic wytyczonych w sensie geograficznym.

ABORNE stanowi swoiste forum dla naukowców, którzy za cel stawiają sobie lepsze zrozumienie problematyki afrykańskich granic, obszarów granicznych i przygranicznych. W ramach ABORNE organizowane są warsztaty i konferencje, które służą debacie oraz dzieleniu się wiedzą, a także koordynowaniu wspólnych projektów badawczych i publikacji. Jest to projekt skierowany do badaczy pochodzących zarówno z jak i spoza kontynentu afrykańskiego.

Koordynatorem ABORNE w Polsce jest prof. dr hab. Jerzy Zdanowski z Zakładu Krajów Pozaueopejskich PAN w Warszawie. Więcej informacji: http://www.aborne.org/

W ramach projektu ukazał się artykuł:

D. Kopiński i A. Polus (2012), Is Botswana Creating a New Gaza Strip? An analysis of the ‘fence discourse’, In Udelsmann Rodrigues, C. (ed.) Crossing African Borders: Migration and Mobility (pp. 83-96), Center of African Studies (CEA)/ISCTE-IUL, Lisbon: University Institute of Lisbon.