/Uganda dołącza do państw mających problem z obsługą długu

Uganda dołącza do państw mających problem z obsługą długu

W pierwszym dniu lutego 2023 r., Centralny Bank Ugandy poprosił inwestorów o rozważenie konwersji posiadanych przez nich obligacji z terminem zapadalności w kwietniu 2023 r., na obligacje z terminem zapadalności pomiędzy 2024 a 2042 rokiem. Zamiana wiązać się będzie także z podwyższeniem kuponu z obecnych 11% do poziomu 14-18.5% w zależności od okresu do wykupu (im dłuższy termin do wykupu, tym wyższe oprocentowanie). Nowe obligacje będą oferowane w następujących terminach do wykupu: 3 lata, 5 lat, 10 lat, 15 lat oraz 25 lat.

Co prawda bank nie podał szczegółowych powodów swojej propozycji dla inwestorów, ale wobec narastającej presji fiskalnej, Uganda najwyraźniej dołącza do państw afrykańskich, które mają problemy z bieżącą obsługą swojego zadłużenia. W grudniu 2022 r., przedstawiciele banku centralnego wskazywali, że koszty obsługi długu publicznego są coraz większe i powodują poważne obciążenie budżetu.

Wojciech Tycholiz

na podstawie: Bank of Uganda
zdjęcie: wikimedia

Wojciech Tycholiz jest naukowcem zajmującym się badaniami nad makroekonomią państw afrykańskich, w szczególności sektorem finansowym i surowcowym. Z PCSA współpracuje od 2010 roku.