/Regulamin

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2018 r.

1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej pcsa.org.pl oraz jej subdomen (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu.

2. Administratorem portalu jest Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych (dalej: PCSA) z siedzibę we Wrocławiu, przy ul. Latawcowej 8/23, wpisaną do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000369924.

3. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

4. Osoba fizyczna korzystająca ze strony (dalej: Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu strony.

5. PCSA umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie tekstami. PCSA nie moderuje wpisów na stronie, a opublikowania komentarza nie wymaga podawania informacji o komentującym ani wcześniejszej rejestracji. Na stronie automatycznie publikowane są wszystkie przesłane komentarze, jednak PCSA zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych regulaminem lub też czasowo wyłączenia funkcjonalności dodawania komentarzy na stronie.

6. Użytkownik strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników komentarzy:
– sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
– wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
– propagujących przemoc;
– zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
– zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
– mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
– mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
– niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

8. Komentarze łamiące postanowienia pkt 7. będą usuwane.

9. PCSA nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. PCSA dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

11. PCSA zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości zamieszczania komentarzy.

11. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. PCSA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

13. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez PCSA w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

14. PCSA zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ono dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.

Załącznikiem do Regulaminu jest Polityka prywatności i cookies. Wszystkie załączniki Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik 1. Polityka prywatności i cookies