//Hipoteza pułapki bogactw naturalnych na przykładzie Zambii i Botswany

Hipoteza pułapki bogactw naturalnych na przykładzie Zambii i Botswany

Projekt został zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr rej. N N116 443837). Jego głównym celem było zrozumienie i wyjaśnienie wpływu bogactw naturalnych na rozwój gospodarczy oraz kondycję państwa afrykańskiego i jego instytucji. Tytułowa hipoteza klątwy bogactw naturalnych zakładała wielowymiarowy negatywny wpływ zasobów naturalnych na sytuację polityczno-gospodarczą krajów rozwijających się, szczególnie postkolonialnych krajów afrykańskich.

Uczestnicy tego interdyscyplinarnego projektu, postawili sobie za cel poddanie hipotezy klątwy naukowym testom oraz odpowiedzenie na pytanie o znaczenie miedzi i diamentów w rozwoju Botswany i Zambii, a także zbudowanie koherentnego podejścia analitycznego, dzięki któremu możliwe stałoby się lepsze zrozumienie fenomenu „wybiórczości” klątwy surowców naturalnych w rejonie Afryki Subsaharyjskiej.

Kierownikiem projektu była prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski.

Wyniki badań zostały opublikowane w formie monografii.