//Ghana – klątwa surowcowa

Ghana – klątwa surowcowa

Perspektywy rozwoju nowych państw naftowych w Afryce na przykładzie Ghany

Głównym celem projektu było zbadanie wpływu odkrycia i eksploatacji ropy naftowej na rozwój gospodarczy afrykańskich państw zaliczanych do tzw. drugiej generacji producentów ropy na przykładzie Ghany. Jak wynika z dostępnych danych szacunkowych Ghana może być najszybciej rozwijającą się gospodarką świata w 2011 r. ze stopą wzrostu PKB na poziomie ponad 20%. Takie prognozy opierają się w głównej mierze na założeniu, iż rozwój będzie zasilany wpływami ze sprzedaży ropy naftowej, której wydobycie rozpoczęto w grudniu 2010 r. Kluczowe znaczenie ma stabilność ghanijskich instytucji politycznych, gospodarczych i społecznych przed i w trakcie eksploatacji surowca. Ambicją członków zespołu badawczego jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy Ghana padnie ofiarą tzw. klątwy surowcowej na wzór Nigerii czy raczej przyjęta przez rząd strategia pozwoli krajowi zdyskontować zyski ze sprzedaży ropy z korzyścią dla społeczeństwa.

Kierownikiem projektu był dr Andrzej Polus z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt realizowany był w zespole: dr Andrzej Polus, dr Dominik Kopiński oraz mgr Wojciech Tycholiz.

Zwieńczeniem projektu była publikacja artykułu Resource curse or resource disease? Oil in Ghana, który ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym African Affairs (Vol. 112, Iss. 449, 2013, s. 583-601).

 

Galeria zdjęć projektu:

Fot.: Archiwum PCSA Fot.: Archiwum PCSA Fot.: Archiwum PCSA