//Władze PCSA

Władze PCSA

Zarząd Stowarzyszenia

[our-team group=”board”]

Komisja Rewizyjna

Dr Karolina Bieniek. Doktor nauk politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Animatorka kultury, trenerka w obszarze edukacji globalnej i działań antydyskryminacyjnych. Naukowo zajmuje się badaniami nad pokojem. Posiada umiejętności z zakresu organizacji pracy i zarządzania. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Autorka publikacji z dziedziny stosunków międzynarodowych, szczególnie poświęconych rekonstrukcji pokonfliktowej oraz stosunkom afrykańsko-chińskim. Wolontariuszka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w komponencie Polska Pomoc. Odpowiedzialna za kwestie związane z rozwojem Fundacji ART TRANSPARENT. Współpracuje przy projektach: Przegląd Sztuki SURVIVAL, Galeria Mieszkanie Gepperta, „Sztuka po przejściach” i innych. Podróżuje od zawsze. Nie wyobraża sobie życia bez tańca i wspinaczki.

Dr Karol Chwedczuk-Szulc. Doktor nauk politycznych, magister socjologii. W badaniach koncentruje się nad problematyką konfliktu bliskowschodniego i teorią konstruktywizmu społecznego w stosunkach międzynarodowych. Poza fascynującymi momentami spędzonymi ze studentami na uczelni piastuje stanowisko skarbnika dolnośląskiego oddziału PTSM. Afryką zajmuje się głównie ze względu na jej rolę w konflikcie bliskowschodnim, a także wyzwania modernizacyjno-humanitarne jakie stoją przed tym kontynentem.

Dr Marcin Szydzisz. Prawnik, historyk, doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki bliskowschodniej, polityki zagranicznej Izraela oraz konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Problematyka afrykanistyczna pojawia się w nich w kontekście relacji państw afrykański z Izraelem i ich oddziaływania na proces pokojowy na Bliskim Wschodzie

Rada Programowa

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz, historyk i badacz stosunków międzynarodowych w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w badaniach nad relacjami między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktami zbrojnymi. W sferze jego zainteresowań znajduje się także problematyka stosunków międzynarodowych w Afryce Subsaharyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem państw Rogu Afryki. Autor 5 monografii 4 publikacji naukowych jego pod redakcją i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek grupy eksperckiej Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP w latach 2010-2012. W latach 2010-2014 przewodniczył zespołowi badawczemu realizującemu projekt dotyczący problematyki państw dysfunkcyjnych. Obecnie kieruje projektem pt. Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki. Prowadził badania terenowe w Etiopii, Somalii, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Zambii i Zimbabwe.

Prof. Daniel Bach jest profesorem w Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i profesorem na Science Po Bordeaux. Stopień doktora habilitowanego (Diplome d’Habiliation à Diriger des Recherches) otrzymał na Uniwersytecie Bordeaux I, stopień doktora – na Uniwersytecie Oxfordzkim, DES na Uniwersytecie Paris I (Panthéon-Sorbonne) oraz Dyplom w Institut d’Etudes Politiques Uniwersytetu Grenoble II. Wykładał na Uniwersytecie Obafemi Awolowo, Ife-Ife (Nigeria), University of Montreal, ISCTE w Lizbonie, Boston University oraz Ritsumeikan University. Daniel Bach był dyrektorem CEAN (Centre d’étude d’Afrique Noire), Deakin Fellow w St Antony’s College, Oxford, stypendystą Fulbright (Boston University) oraz członkiem w Indian Council for Social Studies Research (ICSSR) przy uniwersytecie Jawaharlal Nehru (JNU), Delhi. Obecnie jest starszym naukowcem w European network of excellence GARNET (“ Global Governance, Regionalisation and Regulation: The Role of the EU”) w Sciences Po Bordeaux. Jego dorobek obejmuje publikacje z zakresu ekonomii politycznej federalizmu w Nigerii, polityki zagranicznej Nigerii oraz RPA, regionalizmu, regionalnych instytucji oraz procesu regionalizacji w Afryce, interakcji pomiędzy procesem regionalizacji w Afryce a globalizacją na świecie, różnymi aspektami relacji Francji, Unii Europejskiej, Chin z Afryką. Obecnie przygotowuje książkę na temat Afryki i teorii stosunków międzynarodowych.

Dr Morten Bøås jest szefem badań w Instytucie Stosowanych Studiów Międzynarodowych Fafo w Norwegii. Jego obszerny dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu global governance, multilateralnej polityki rozwojowej oraz polityki afrykańskiej, które pojawiały się w takich pismach jak: Global Governance, Third World Quaterly, Conflict, Security & Development, Journal of Intervention and Statebuilding, Politique Africaine, Africa Spektrum czy Journal of Modern Africian Studies. W ostatnim czasie opublikował następujące książki: Global Development and Institutions. Framing the World?, Routledge, 2004 (współautor Desmond McNeill), Africa Guerrillas: Raging Against the Machine, Lynne Rienner, 2007 (współautor Kecin C. Dunn) oraz International Development vol I-IV, Sage, 2010, (współautor Benedicte Bull).

Prof. dr hab. Jan Jakub Milewski (ur. 1937), historyk, politolog, afrykanista; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (UW, magisterium 1961), doktorat na Polskiej Akademii Nauk (1965), habilitacja na UW (1984), profesura UW (1991). Zainteresowania naukowe: Problemy i wyzwana i rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego Afryki w XX i XXI w.; Rola instytucji państwa i rynku w rozwoju gospodarczym: teoria od Adama Smith’a oraz procesy reform (transformacji) w perspektywie globalnej od schyłku XX w.; Procesy rozwoju gospodarczego krajów i regionów świata od schyłku XVIII w. do współczesności; Analiza porównawcza idei i koncepcji w różnych kulturach, przebiegu procesów oraz ich szerokich uwarunkowań: psychologicznych, przyrodniczych, społecznych oraz politycznych. Poza militarne czynniki i przesłanki konfliktów zbrojnych i wojen w krajach Afryki i tzw. Trzeciego Świata.

Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller, pracuje w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie kieruje Zakładem Studiów nad Unią Europejską.
W ciągu ostatnich 4 lat jej badania koncentrowały się wokół problematyki globalizacji i regionalizacji, z uwzględnieniem wymiaru teoretycznego tych procesów oraz analizy zjawisk związanych z governance międzynarodowym w różnych regionach. Obszarami szczególnego zainteresowania jest Europa Wschodnia, również w kontekście studiów porównawczych z Afryką.
Profesor Elżbieta Stadtmüller jest od 2007 roku członkiem Rady Wykonawczej Central and East European International Studies Association (CEEISA); od 2005 roku Academic Council of GARNET PhD School, Universite Libre de Bruxelles; od 2004 roku Rady Programowej “Journal of International Relations and Development” (wydawanego przez Palgrave/Macmillan); od 2001 Rady Redakcyjnej „Rocznika Polsko-Niemieckiego” wydawanego przez PAN ISP; od 2005 roku członkiem międzynarodowego Komitetu Doradczego serii wydawniczej Routledge: „Europe in the World”, redagowanej przez zespół NoE „Garnet”. Profesor Stadtmuller od 2010 roku przewodniczy Wrocławskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, oraz jest członkiem Steering Committee of SGIR.
Profesor Elżbieta Stadtmüller jest autorką 94 publikacji naukowych, w tym: 8 monografii, 13 prac pod jej redakcją naukową, 62 artykułów.