/Badania nad Afryką

Badania nad Afryką

Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych prowadzi badania w wielu kluczowych dla Afryki obszarach. Prowadzone badania obejmują głównie sferę polityczną i ekonomiczną. Centrum uczestniczy także w wielu projektach badawczych dotyczących krajów Afryki Subsaharyjskiej.

Osoby pragnące współuczestniczyć w prowadzonych przez Centrum pracach badawczych proszone są o kontakt z nami.