//Fatal Transactions

Fatal Transactions

Projekt Fatal Transactions miał na celu skierowanie uwagi konsumentów, opinii publicznej, rządów państw, przedstawicieli biznesu oraz instytucji międzynarodowych na problematykę eksploatacji surowców mineralnych na terenie Afryki. Jak pokazują liczne doświadczenia krajów afrykańskich bogactwa naturalne okazują się dla nich częściej „przekleństwem” niż „błogosławieństwem”. Wpływają osłabiająco na demokrację i instytucje państwa, generują korupcję, niegospodarność oraz liczne patologie na styku biznesu i państwa. Ponadto mogą wpływać hamująco na reformy, pogłębiać zależność surowcową i blokować dywersyfikację gospodarki.

Pozyskiwanie surowców mineralnych w Afryce ma również silny związek z łamaniem praw człowieka oraz degradacją środowiska naturalnego. Dostęp do złóż surowcowych może być ponadto źródłem konfliktów i wojen, a dochody z ich wydobycia podsycać toczące się działania zbrojne. Fatal Transactions było projektem, w którym udział brało szereg organizacji i instytucji – zarówno z krajów „Północy” (Holandia, Niemcy, Belgia, Polska) jak i z krajów „Południa” (Demokratyczna Republika Konga, RPA, Angola).

Do 2009 r. projekt był finansowany przez Komisję Europejską, obecnie istnieje jako luźna koalicja organizacji pozarządowych i instytucji naukowo-badawczych. Więcej zobacz na: www.fataltransactions.org

Efektem badań prowadzonych w ramach projektu była publikacja Zgubne transakcje. Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich 

red. D. Kopiński, A. Polus
Fot.: Archiwum PCSA

oraz publikacja China’s Rise in Africa. Perspectives on a Developing Connection
red. D. Kopiński, A. Polus, I. Taylor
Fot.: Archiwum PCSA