/Tanzania: Mega-fabryka nawozów powstanie w Kilwa

Tanzania: Mega-fabryka nawozów powstanie w Kilwa

Budowa mega-fabryki nawozów jest pierwszym tego typu projektem w historii Tanzanii. Wartość inwestycji szacowana jest na 1,9 mld dolarów, a utworzonych zostanie ponad 5 tys. miejsc pracy. Głównym inwestorem jest niemiecki Ferrostaal Industries Project GmbH. Fabryka zostanie zbudowana w miejscowości Kilwa w regionie Linidi (południowo-wschodnia Tanzania) – w niedalekiej odległości od infrastruktury przesyłu gazu ziemnego.

Pierwszy raz w historii kraju, Centrum Inwestycyjne Tanzanii (Tanzania Investment Centre, TIC) – instytucja administracji rządowej zajmująca się obsługa inwestycji zagranicznych – oficjalnie otrzymała wniosek o rejestrację inwestycji, w ramach której powstanie kosztująca prawie 2 mld dolarów mega-fabryka produkująca nawozy.
Głównym inwestorem jest niemiecki Ferrostaal Industries Project GmbH, która wraz z duńską firmą Holdor Topsoe A/S oraz Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) utworzą celową spółkę typu joint-venture o nazwie Tanzania Mbolea and Petrochemicals Company Ltd (TAMCO).
Zgodnie z założeniami projektu przedstawionymi w środę (08.11.2017 r.) przez Geoffrey’a Mwambe, Dyrekotra TIC, realizacja projektu przyniesie nowe miejsce pracy dla lokalnej ludności w liczbie około 4,5 tysiąca. Dodatkowe 300 etatów zostanie przydzielone ekspatom.

Do produkcji nawozów typu UREA, która docelowo wynieść ma 1,3 milion ton rocznie, używany będzie gaz ziemny z pobliskich złóż. Obecnie zdecydowana większość nawozów konsumowanych w Tanzanii 350 tys. ton rocznie pochodzi z importu. Nadwyżka nawozów, która nie znajdzie nabywców w samej Tanzanii będzie eksportowana do krajów ościennych.

Z punktu widzenia rozwoju kraju, projekt budowy mega-fabryki nawozów ma znaczenie strategiczne i przyczyni się do przyspieszenia realizacji planów industrializacji Tanzanii oraz wzrostu efektywności produkcji rolnej. W chwili obecnej Tanzania ma jeden z najniższych na świecie wskaźników zużycia nawozów na hektar ziemi (zaledwie 8 kg na hektar). Przykładowo w Polsce wskaźnik ten wynosi 231 kg na hektar. Tymczasem w sektorze rolnym zatrudnienie znajduje ponad 3/4 ludności Tanzanii i wytwarza 1/4 PKB. Jedną z największych przeszkód w rozwoju tanzańskiego rolnictwa jest właśnie bardzo niskie użycie nawozów.

Podpisanie dokumentów rejestracyjnych odbyło się w obecności dyplomatów z Niemiec i Danii. Rozmowy w sprawie realizacji inwestycji trwały ponad 2 lata.

 

autor: Wojciech Tycholiz

Na podstawie: dailynation.co.tz, reuters.com, data.worldbank.org
Zdjęcie:

Wojciech Tycholiz jest naukowcem zajmującym się badaniami nad makroekonomią państw afrykańskich, w szczególności sektorem finansowym i surowcowym. Z PCSA współpracuje od 2010 roku.