/Spotkanie delegacji libijskich władz w Maroku

Spotkanie delegacji libijskich władz w Maroku

Ponad dwa tygodnie po ogłoszeniu niespodziewanego zawieszenia broni, delegaci dwóch rywalizujących ze sobą ośrodków władzy w Libii: Libijskiego Rządu Porozumienia Narodowego oraz Libijskiej Armii Narodowej, spotkali się w marokańskim mieście Bouznika. Celem rozpoczętego 6. września dialogu jest podtrzymanie zawieszenia broni i zachęcenie delegacji do dalszych działań na rzecz zakończenia kryzysu politycznego w Libii.

W czerwcu Libijski Rząd Porozumienia Narodowego (GNA) zakończył 14-miesięczną ofensywę Libijskiej Armii Narodowej (LNA) na stolicę i zmusił ją do odwrotu. Pod koniec sierpnia obie administracje ogłosiły, że zaprzestaną wszelkich działań wojennych i przeprowadzą ogólnokrajowe wybory, co spotkało się z „ciepłym” przyjęciem ze strony światowych mocarstw.

Rozmowy w Bouznika mają miejsce sześć tygodni po pierwszej wizycie w Maroku Prezydenta Wysokiej Rady Stanu, Khalida al-Mishri, oraz Przewodniczącego Izby Reprezentantów, Aguili Saleha. Tydzień przed rozmowami wizytę w Libii złożył również wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell, który spotkał się z przywódcami dwóch konkurujących ze sobą administracji.

Międzynarodowe uznanie marokańskiej inicjatywy

Aprobatę dla dialogu wyraziła Unia Afrykańska (UA), która wcześniej wielokrotnie wzywała skonfliktowane strony do podjęcia rozmów. Oprócz UA z zadowoleniem inicjatywę przyjęło jeszcze kilka innych organów międzynarodowych, w tym ONZ, Liga Arabska oraz Wspólnota Państw Sahelu i Sahary.

Stanowisko Maroka względem dialogu libijskiego opiera się na trzech głównych punktach, które zostały przedstawione przez Ministra Spraw Zagranicznych Maroka, Nassera Bourita, podczas przemówienia otwierającego „libijski dialog”. Bourita wskazał w nim, iż rozwiązanie kryzysu musi pochodzić od samych Libijczyków w drodze negocjacji, z dala od jakiejkolwiek zagranicznej interwencji oraz być wypracowane wskutek pokojowych rozmów, a nie wojskowych działań. Rozstrzygnięcie kryzysu ma mieć także przede wszystkim charakter polityczny, aby zapewnić legitymację każdego rządu, który miałby powstać po wyborach.

Dyplomacja regionalna

Maroko miało okazję pełnić rolę gospodarza podczas rozmów dotyczących ustabilizowania sytuacji w Libii w 2015 r. w Skhirat. Na mocy wypracowanego wówczas porozumienia politycznego, pod przewodnictwem ONZ, powołano nowy rząd z siedzibą w Trypolisie. Każda nowa umowa między rywalizującymi stronami musiałaby opierać się na wcześniejszych ustaleniach z 2015 r. i uwzględniać także rozwój najnowszych wydarzeń w Libii.

Jako neutralna strona libijskiego konfliktu Maroko odegrało więc kluczową rolę w próbach wypracowania trwałego rozwiązania w rozdartej wojną domową Libii. Porozumienie ze Skhirat stało się podstawą dialogu w chaotycznym konflikcie. Chociaż rozmowy między obiema stronami były często bezproduktywne, nowe zawieszenie broni ponownie daje nadzieję na pokojowe rozwiązanie.

Kaludia Badzyńska

na podstawie: cnn.com, zdjęcie: wikimedia.org