/Problemy międzynarodowych linii lotniczych w Afryce

Problemy międzynarodowych linii lotniczych w Afryce

Linie lotnicze oferujące swoje usługi w Afryce nie mogą wytransferować łącznie 1,2 mld dolarów. Wstrzymanie transferu przychodów spowodowane jest brakami w dostępnie do dolarów. W chwili obecnej, problem dotyczy dziewięciu afrykańskich państw: Angoli, Algierii, Erytrei, Etiopii, Libii, Mozambiku, Nigerii, Sudanu i Zimbabwe.

Jak podaje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association, IATA) linie lotnicze oferujące loty na kontynencie afrykańskim mają „zamrożone” w sumie 1,2 miliarda USD, których nie mogą przetransferować z dziewięciu afrykańskich państw.

Załamanie cen na rynku surowców, które rozpoczęło się w 2014 roku (i trwa nadal) odbiło się negatywnie na rezerwach walutowych wielu afrykańskich gospodarek – zwłaszcza tych bazujących na surowcach mineralnych. Z kolei brak dostępu do dolarów negatywnie wpływa na możliwość efektywnego prowadzenia biznesu w Afryce – zwłaszcza takiego, w którym przepływy pieniężne denominowane są w dolarach amerykańskich.

Problem ten odczuwają także międzynarodowe linie lotnicze działające w Afryce. W związku z ograniczeniami w wywozie dolarów wprowadzonych przez kilka państw afrykańskich, nie mogą one wytransferować części zysków z kontynentu. Raphale Kuuchi, wiceprezydent IATA ds. Afryki, na spotkaniu sektora lotniczego w Kigali doprecyzował, że problem dotyczy dziewięciu państw: Angoli, Algierii, Erytrei, Etiopii, Libii, Mozambiku, Nigerii, Sudanu i Zimbabwe.

Największa kwota (500 mln dolarów) zablokowana została przez Angole, a kolejne 200 mln przez Zimbabwe. W 2016 roku, Nigeria winna była liniom lotniczym łącznie ponad 600 mln dolarów, ale w 2017 roku wartość ta spadła do 221 mln.

Przedstawiciele linii lotniczych prowadzą obecnie negocjacje z rządami poszczególnych państw afrykańskich w celu rozwiązania problemu.

IATA jest zrzeszeniem reprezentującym interesy 275 linii lotniczych z całego świata, które odpowiadają za 85% światowych przewozów lotniczych.

 

Autor: Wojciech Tycholiz

Na podstawie: iata.org, reuters.com
Zdjęcie: Swen E. Johannes (lcbs.de)

Wojciech Tycholiz jest naukowcem zajmującym się badaniami nad makroekonomią państw afrykańskich, w szczególności sektorem finansowym i surowcowym. Z PCSA współpracuje od 2010 roku.