/Chiński juan w rezerwach afrykańskich banków centralnych coraz bardziej prawdopodobny

Chiński juan w rezerwach afrykańskich banków centralnych coraz bardziej prawdopodobny

Amerykański dolar jest najważniejszą walutą na świecie (i w Afryce). Jednak rosnąca potęga gospodarcza Chin sprawia, że coraz większa liczba państw rozważa – przynajmniej częściowe – odejście do amerykańskiego dolara na rzecz chińskiego juana. W ostatnim czasie w Afryce coraz wyraźniej słychać głosy mówiące o „ekonomicznym sensie włączenia renmimbi do koszyka walut rezerwowych”.

W dniach 29-30 maja 2018 w stolicy Zimbabwe, Harare, odbyło się kolejne posiedzenie Instytutu Makroekonomii i Zarządzania Finansami Afryki Południowej i Wschodniej (Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa, MEFMI), międzyrządowego forum dyskusyjnego, którego członkami jest 14 państw z regionu Afryki Południowej i Wschodniej, w tym m.in. Angola, Kenia, Mozambik, Rwanda, Tanzania i Zimbabwe.

Najwyżsi rangą przedstawiciele banków centralnych i ministerstw finansów państw zrzeszonych w MEFMI, dyskutowali w Harare nad sensownością podniesienia procentowego udziału chińskiego juana w portfolio rezerw walutowych afrykańskich banków centralnych.

W ostatnich latach sino-afrykańskie relacje gospodarcze charakteryzowały się wysoką dynamiką wzrostu. W konsekwencji Chiny są obecnie największym partnerem handlowym kontynentu, a w wielu państwach są także największym pożyczkodawcą, grantodawcą i inwestorem.

Większa aktywność gospodarcza Chin nie tylko w Afryce, ale na całym świecie została dostrzeżona także przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), który w październiku 2016 roku włączył juana do składu koszyka walut rezerwowych MFW. Jednak z uwagi na wciąż istniejące obostrzenia w przepływie kapitału z i do Chin oraz brak transparentności w zarządzaniu juanem powoduje, że udział chińskiej waluty w koszyku rezerw walutowych banków centralnych na świecie jest wciąż relatywnie niewielki.

Na chwilę obecną coraz więcej transakcji handlowych pomiędzy Chinami a państwami afrykańskimi rozliczana jest juanie. Znajduje to także odzwierciedlenie w stosunkach finansowych pomiędzy Afryką a Chinami. Przykładowo, w marcu nigeryjski bank centralny podpisał ze swoim chińskim odpowiednikiem 3-letnią umowę swapową o wartości $2,4 miliarda USD, która ma zapewnić łatwiejszy dostęp do chińskiej waluty nigeryjskim importerom. Niemniej, wciąż zdecydowana większość rezerw walutowych, obligacji czy zadłużenia tak w Nigerii jak i pozostałych państwach afrykańskich, denominowana jest w dolarach amerykańskich.

Bez wątpienia jednak, wraz z dalszym zacieśnianiem chińsko-afrykańskich stosunków handlowych i gospodarczych rola chińskiej waluty będzie wzrastała. Tym bardziej, że internacjonalizacja (upowszechnianie) renminbi w międzynarodowych rozliczeniach finansowych jest obecnie jednym z priorytetów rządu chińskiego.

Wojciech Tycholiz

Na podstawie: xinua.com, bloomgerg.com, reuters.com, mfi
Zdjęcie: mefmi.org

Wojciech Tycholiz jest naukowcem zajmującym się badaniami nad makroekonomią państw afrykańskich, w szczególności sektorem finansowym i surowcowym. Z PCSA współpracuje od 2010 roku.