/Demokratyczna Republika Konga: Odkrycie nowych złóż ropy naftowej

Demokratyczna Republika Konga: Odkrycie nowych złóż ropy naftowej

Izraelska firma należąca do Dan Gertlera ogłosiła odkrycie ogromnych złóż ropy naftowej we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. 

Zależna spółka Fleurette Group poinformowała, że badania sejsmiczne z Jeziora Alberta ujawniły rezerwy szacowane na około trzy miliardy baryłek ropy. Jezioro Alberta jest usytuowane na północno-wschodniej granicy z Ugandą. Zdaniem ekspertów, odkrycie to może przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego państw Afryki Środkowej nawet o 25 procent.

Planuje się przeprowadzenie większej ilości badań w celu dokładnego ustalenia lokalizacji złóż i przygotowania odwiertów. Jest to ogromne przedsięwzięcie, wymagające m.in. przesiedlenia niektórych społeczności lokalnych. Wymagany jest transport sprzętu wiertniczego, utworzenie bazy dla pracowników, budowa infrastruktury drogowej oraz nowa stacja i lądowisko. Spółka oferuje pomoc lokalnym mieszkańcom, mówi się o budowie dróg i szkół oraz wsparciu finansowym dla centrum medycznego.

To nie pierwsze przedsięwzięcie Gertlera w kongijskim sektorze surowcowym. Po zakupie pierwszej kopalni w Kongu w 1997 r. biznesmen miał przyczynić się rzekomo do utworzenie 200 tys. miejsc pracy. Krytycy twierdzą, że swoją fortunę zbił na uzyskiwaniu zezwoleń na wydobycie w „podejrzanych okolicznościach”.

Demokratyczna Republika Konga dysponuje ogromnymi rezerwami bogactw naturalnych takich jak kobalt, miedź, diamenty, złoto, srebro, cynk czy uran. Jednakże poprzez nieustające konflikty, grabież oraz nielegalne wydobycie surowce nie przekładają się na wzrost PKB kraju, którego 70% mieszkańców nadal żyje poniżej granicy ubóstwa.

Wioleta Gierszewska 

Zdjęcie za: Wikimedia Commons

Na podstawie: newsmax.com

Dominik Kopiński jest ekonomistą zajmującym się ekonomią rozwojową, makroekonomią oraz rynkiem surowców w Afryce. Z PCSA związany jest od 2010 roku.