/Najemnicy Wagnera „rządzą” w Republice Środkowoafrykańskiej

Najemnicy Wagnera „rządzą” w Republice Środkowoafrykańskiej

W swoim niedawnym oświadczeniu rosyjski ambasador w Republice Środkowoafrykańśkiej, Alexander Bikantov, oznajmił, iż w państwie tym przebywa grupa 1890 rosyjskich instruktorów, którzy trenujących lokalne siły zbrojne. Wspomniani instruktorzy to najemnicy rosyjskiej Grupy Wagnera. Ambasador Bikantow dodał także, że rosyjskie władze są zainteresowane zwiększeniem liczebności „instruktorów” w Republice Środkowoafrykańskiej. Rosja złożyła już stosowny wniosek o zwiększenie swojego kontyngentu do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Grupa Wagnera, założona przez związanego z Kremlem Jewgienija Prigozhina, jest obecnie największą zewnętrzną siłą wojskową w Republice Środkowoafrykańskiej, z której wyparła Francję z jej byłej kolonii. Początki obecności najemników Wagnera w RŚ datowane są na 2012r., kiedy to pierwsze przybyłe oddziały wspierały siły rządowe w celu zaprowadzenia stabilizacji w ogarniętym wojną cywilną kraju. Państwa zachodnie oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych oskarżają najemników Wagnera o łamanie praw człowieka tak w RŚ jak i pozostałych państwach Sahelu.

W swojej wypowiedzi z marca 2022r. przed amerykańskich Senatem, Stephen Town, dowództwa wojsk USA stacjonujących w Afryce, stwierdził, że „Grupa Wagnera praktycznie rządzi w Republice Środkowoafrykańskiej”, a ich znaczenie w Mali rośnie z każdym kolejnym miesiącem.

Andrzej Polus

na podstawie: Al Jazeera, AFP
zdjęcie: wikimedia

Andrzej Polus jest profesorem w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w teoriach stosunków międzynarodowych, oraz ekonomi politycznej państw Afryki Subsaharyjskiej.