/Baza danych „Organizacje pozarządowe w państwach afrykańskich”

Baza danych „Organizacje pozarządowe w państwach afrykańskich”

Na stronie PCSA w zakładce Publikacje, Bazy danych została opublikowana pierwsza z baz danych dotyczących Afryki Subsaharyjskiej autorstwa zespołu i współpracowników PCSA.

Baza danych „Organizacje pozarządowe w państwach afrykańskich” autorstwa Oskara Chmiela, współpracownika PCSA.zawiera podstawowe informacje na temat 190 organizacji pozarządowych (NGOs), które prowadzą działalność w Afryce. Podsumowanie to zawiera oficjalną nazwę organizacji, dane kontaktowe, adres strony internetowej oraz ogólny opis profilu działalności każdego podmiotu. Informacje te mogą być pomocne zarówno dla instytucji sektora publicznego, przedsiębiorstw prywatnych, polskich organizacji pozarządowych poszukujących partnerów w państwach afrykańskich, a także osób chcących odbyć wolontariat w Afryce.

Więcej informacji na temat bazy danych znajduje się w zakładce „Bazy danych”. Bezpośredni link do bazy danych „Organizacje pozarządowe w państwach afrykańskich” znajduje się tutaj.

Zespół Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych

Dominik Kopiński jest ekonomistą zajmującym się ekonomią rozwojową, makroekonomią oraz rynkiem surowców w Afryce. Z PCSA związany jest od 2010 roku.