/Dni Afryki w Olsztynie: 28-29 maja 2015 roku

Dni Afryki w Olsztynie: 28-29 maja 2015 roku

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych:

Dziedzictwo niematerialne i materialne Afryki oraz jego wpływ na zrównoważony rozwój kontynentu

Środowisko naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od kilku lat włącza się w bardzo ważny obszar badawczy, jakim jest kontynent afrykański. Pragniemy, aby konferencje naukowe, organizowane przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych stały się platformą szeroko rozumianej debaty wokół tema­tyki afrykanistycznej i interdyscyplinarnego dyskursu naukowego polskich i zagranicznych specjalistów różnych dziedzin naukowych, zajmujących się Afryką.

Tematem tegorocznej konferencji jest dziedzictwo Afryki. Szerokie ujęcie tematyczne było po-dyktowane kilkoma aspektami. Zgodnie z ustaleniami Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury z 2003 roku, dziedzictwo niematerialne to zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejętności oraz związane z nimi przedmioty i przestrzeń kulturowa, które są uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostkę. Dziedzictwo niematerialne jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i stanowi źródło poczucia tożsamości i ciągłości dla danej społeczności, obejmując:

 • tradycje
 • krajobraz kulturowy
 • przekazy ustne
 • język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego
 • sztuki widowiskowe
 • zwyczaje
 • rytuały
 • obrzędy świąteczne
 • wiedzę związaną z przyrodą i wszechświatem
 • praktyki dotyczące przyrody i wszechświata
 • umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym

Pod względem dziedzictwa materialnego (zabytki nieruchome i ruchome) kontynent afrykański również zajmuje ważne miejsce. Świadectw wielkich cywilizacji nie brakuje, od pałaców Abomey poprzez Ruiny Wielkiego Zimbabwe do Lalibela czy Aksum… Jednak, pomimo starań podejmowanych w ostatnich dekadach, sytuacja w wielu krajach pozostawia wiele do życzenia.

Jakie są wpływy dziedzictwa kulturalnego, historycznego, politycznego i społeczno-gospodarczego na obecną sytuację kontynentu? Czy dziedzictwo kulturalne może być środkiem rozwiązywania konfliktów na tle etnicznym lub religijnym oraz drogą poszukiwania rozwiązań problemów społeczno-politycznych w regionach Afryki objętych kryzysem? Organizatorzy konferencji żywią nadzieję, że uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na te i wiele innych istotnych pytań. Zapraszamy do udziału politologów, historyków, archeologów, kulturologów, etnologów, socjologów, antropologów, ekologów, architektów krajobrazu, medioznawców i in.

Konferencja naukowa odbędzie się w Olsztynie w dniach 28-29 maja 2015 roku.

Język obrad: polski, angielski, francuski.

Koszty udziału w konferencji ponoszą jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Termin zgłoszeń: do 30.03.2015 r.

Informacja o zakwalifikowaniu tematu zostanie przekazana 7 kwietnia br.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN

 • W ramach opłaty zapewniamy:
 • druk w czasopiśmie naukowym „Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne” (artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję),
 • materiały konferencyjne,
 • obiad oraz okolicznościową kolację w dniu konferencji,
 • przerwy kawowe.

Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł należy wnieść do 30 kwietnia 2015 r.

Numer konta zostanie podany w Komunikacie Nr 2, po zakwalifikowaniu tematów wystąpień.

 

Dodatkowe informacje:

dr hab. Bara Ndiaye, tel.  606 719 498

fax: (89) 524 64 40

e-mail: bara.ndiaye@uwm.edu.pl

 

Komitet naukowy

prof. Chérif Daha Ba

dr Mamadou Bah

prof. dr hab. Daniel Boćkowski

dr Mamadou Diouf

dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM

prof. zw. dr hab. Andrzej Kopiczko

prof. zw. dr hab. Krzysztof Młynarczyk

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 

Komitet organizacyjny

dr hab. Bara NDiaye (przewodniczący)

dr hab. Iwona Anna NDiaye, prof. UWM

dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. UWM

dr hab. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM

dr Paweł Letko (sekretarz)

mgr inż. Abdalla Omer Elkhatib

Studenckie Koło Afrykanistyczne (SKA)