/Afryka w Human Development Report 2016

Afryka w Human Development Report 2016

W najnowszym rankingu HDI (Human Development Index) publikowanego jako część raportu Human Development Report 2016, aż 43 państwa afrykańskie odnotowały wynik punktowy wyższy niż w roku 2015. Jedynie cztery państwa afrykańskie uzyskały wynik słabszy niż w roku 2015. Najbardziej rozwiniętymi ekonomiczno-społecznie państwami Czarnego Lądu są: Seszele, Mauritius i Algieria. Z kolei Republika Środkowoafrykańska, Czad oraz Niger zostały sklasyfikowane najniżej. Warto także podkreślić, że pomimo pozytywnych zmian w ostatnim orku z 20 najsłabiej rozwiniętych państw świata, nadal aż 19 znajduje się w Afryce.

Wskaźnik HDI publikowany jest co roku w ramach raportu Human Development Report opracowywanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Program, UNDP). Wskaźnik HDI kwantyfikuje w ujęciu holistycznym główne komponenty składowe rozwoju społeczeństwa danego kraju, w tym oczekiwaną długość życia, poziom edukacji i rozwoju gospodarczego oraz jakość życia.

W najnowszym raporcie na temat trendów w rozwoju ekonomiczno-społecznym poszczególnych regionów świata, państwa afrykańskie odnotowały wzrosty pozycji w rankingu (w stosunku do roku 2015). Z raportu Human Development Report 2016 wynika, że aż 43 afrykańskie państwa odnotowały wzrost wskaźnika HDI, a tylko cztery uzyskały wynik słabszy niż w roku 2015.
Seszele (0,782), Mauritius (0.781) oraz Algieria (0.745), zajęły pierwsze trzy miejsca wśród wszystkich państw afrykańskich. Seszele zostały uznane za najbardziej rozwinięte państwo afrykańskie drugi rok z rzędu. Wszystkie trzy państwa odnotowały poprawę wskaźnika HDI głównie ze względu na dłuższą oczekiwaną długość życia obywateli, poprawę w jakości kształcenia oraz wzrost dochodu narodowego per capita.

Na drugim skraju rankingu, znalazły się Republika Środkowoafrykańska (0.352), Czad (0.356) oraz Niger (0.393), które są jednocześnie najsłabiej rozwiniętymi państwami nie tylko w Afryce Subsaharyjskiej, ale na całym świecie. Republika Środkowoafrykańska została uznana za najsłabiej rozwinięte państwo świata trzeci rok z rzędu. W przypadku tego kraju, wskaźnik HDI pozostaje w zasadzie na niezmienionym poziomie co najmniej od roku 1990 tj. pierwszej edycji raportu HDI. Przez ostatnie 37 lat wskaźnik HDI w Republice Środkowoafrykańskiej wzrósł jedynie o 0,032 punktu).
Wspomniane powyżej trzy najsłabiej rozwinięte państwa odnotowały relatywnie wysokie wskaźniki śmiertelności (zarówno wśród matek jak i dzieci) podczas porodów, bardzo niską jakość kształcenia oraz wysoki poziom ubóstwa.

Tabela 1. Najniżej i najwyżej rozwnięte państwa Afryki Subsaharyjskiej wg HDR 2016

Najwyżej skalsyfikowane

Pozycja

(na 188)

Najniżej sklasyfikowane

Pozycja

(na 188)

Państwo Państwo
Seszele

63

Republika Środkowoafrykańska

188

Mauritius

64

Niger

187

Algieria

83

Czad

186

źródło: HDR 2016

Największą poprawę wskaźnika HDI zaobserwowano w Tanzanii (+0,012) natomiast największy spadek w Sierra Leone (-0,011). Przyglądając się zmianom w HDI w dłuższym okresie czasu, największy wzrost tego wskaźnika miał miejsce w Rwandzie (+0,166 w ciągu ostatnich 17 lat), zaś największy spadek odnotowano w Libii (0,016).
Warto jednocześnie zaznaczyć, że pomimo tych pozytywnych zmian w poziomie rozwoju ekonomiczno-społecznym państw Afryki Subsaharyjskiej, region ten wciąż pozostaje najsłabiej rozwiniętym regionem naszego globu. Dość stwierdzić, że dziewiętnaście z dwudziestu najniższych pozycji najnowszego rankingu HDI przypadło właśnie państwom Afryki Subsaharyjskiej.

 

Tabela 2. Najsłabiej rozwinięte państwa świata – 20 ostatnich pozycji w rankingu HDI 2016.     

Najniżej sklasyfikowane

Pozycja

(na 188)

Wskaźnik HDI

Państwo
Afganistan

169

0,479

Malawi

170

0,476

Wybrzeże Kości Słoniowej

171

0,474

Dżibuti

172

0,473

Gambia

173

0,452

Etiopia

174

0,448

Mali

175

0,442

Demokratyczna Republika Konga

176

0,435

Liberia

177

0,427

Gwinea-Bissau

178

0,424

Erytrea

179

0,420

Sierra Leone

180

0,420

Mozambik

181

0,418

Sudan Południowy

182

0,418

Gwinea

183

0,414

Burundi

184

0,404

Burkina Faso

185

0,402

Czad

186

0,396

Niger

187

0,353

Republika Środkowoafrykańska

188

0,352

Źródło: HDR 2016

 

Wojciech Tycholiz

zdjęcie: archiwum PCSA