/Uganda: Państwo zakładnikiem chciwych przywódców – David Pulkol

Uganda: Państwo zakładnikiem chciwych przywódców – David Pulkol

Członek władz Sektora Sieci Bezpieczeństwa Afryki – David Pulkol oskarżył rząd o brak rozwiązywania konfliktów na obszarach bogatych w surowce mineralne.

Były szef Bezpieczeństwa Organizacji – David Pulkol ogłosił, iż rząd jest pełen chciwych polityków, którzy nadużywają zasobów państwa. Oświadczył, iż „Obecny rząd jest prowadzony przez polityków, którzy zezwalają na grabież gruntów”.

David Pulkol oskarżył rząd o brak rozwiązania konfliktów o grunty ziemi, zwłaszcza na obszarach bogatych w surowce mineralne. Podczas warsztatów na temat krajowej polityki  stwierdził, że funkcjonariusze obecnego rządu mają na celu wzbogacanie własnych rodzin  kosztem obywateli. Pulkol oświadczył: „Niech kładą nacisk na nacjonalizm. Nie będziemy stawiać cudzoziemców przed nami. Nawet, jeśli inwestują w kraju. Niekorzystne umowy uderzają w naszych obywateli”.

Zastępca dyrektora i dyrektor ds Programu Demokracji Środowiska na rzeczników Koalicji na rzecz Rozwoju i Środowiska – Onesmus Mugyenyi powiedział, iż głównym celem warsztatów było upowszechnianie krajowej polityki gruntów rządu. Podczas warsztatów przytoczono bieżącą sprawę konfliktów na obszarach bogatych w zasoby naturalne. Stwierdzono, iż najlepszym rozwiązaniem problemów może być porozumienie o wzajemnych korzyściach inwestycyjnych pomiędzy inwestorami i mieszkańcami.

Przewodniczący Acholi Technicznego Komitetu Nafty i Gazu (ATCOG) – Prof Ogenga Latigo oświadczył : „Jeśli cenimy ziemię to na poziomie wspólnoty każda jednostka powinna mieć prawo do dysponowania nią. W drugiej zaś kolejności teren powinien być chroniony”.

Spotkanie miało na celu upowszechnianie zasad oraz wyjaśnienia ról i obowiązków różnych zainteresowanych stron. Należy zwrócić uwagę na nowe pojawiające się problemy wywierające wpływ na lokalne społeczności, a wynikające z eksploatacji zasobów mineralnych i ropy naftowej.

Wioleta Gierszewska 

Na podstawie: monitor.co.ug, africanewsdesk.com

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org