/Ruchy migracyjne w Afryce. Historia oraz stan obecny

Ruchy migracyjne w Afryce. Historia oraz stan obecny

Na prośbę organizatorów, PCSA ma zaszczyt zaprosić na konferencję pt. Ruchy migracyjne w Afryce. Historia oraz stan obecny. Konferencja odbędzie się w Olsztynie, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 23 maja 2014 roku.
Język obrad: polski, angielski, francuski.
Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN
Zgłoszenia tematu do 30 marca 2014 roku na adres: bara.ndiaye@uwm.edu.pl
Zaproponowany temat konferencji pozwoli skupić się na analizie tego zjawiska nie tylko pod kątem historycznym, ale także interdyscyplinarnym (kulturowym, socjologicznym, społecznym i in.). Proponujemy między innymi następujące zagadnienia problemowe:

  • Związki pomiędzy emigracją/imigracją a rozwojem
  • Wkład diaspory w rozwój kontynentu
  • Ruchy migracyjne w regionach przygranicznych
  • Polityka wobec uchodźców
  • Procesy migracyjne a polityka poszczególnych państw
  • Polityka organizacji regionalnych (ECOWAS, ECCAS, SADC, COMESA…).
  • Polityka organizacji międzynarodowych
  • Walka z przemytem ludzi
  • Walka z nielegalną imigracją