/ExitRoom Afryka

ExitRoom Afryka

Mimo iż aura za oknem niesprzyjająca, biometr zdecydowanie niekorzystny i póki co rokowania na upał nie są obiecujące, to 24 maja w jednym z budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Wenecja 2, zrobiło się bardzo ciepło.  Jak to możliwe?

Wszystko za sprawą projektu EXIT ROOM AFRYKA, który przygotowywany był przez cztery studentki Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz grono pracowników naukowych jednostki w osobie dr hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ; dr Joanny Mormul oraz dr Magdaleny Trzcionki właściwie od wczesnej wiosny, aby właśnie kilka dni temu kawałek Afryki mógł zagościć w Krakowie.

Wydarzenie w atrakcyjny i innowacyjny sposób, miało pokazać licealistom, że studiowanie to nie tylko życie polegające na uczęszczaniu na zajęcia, zbieraniu plików notatek, a następnie, co najbardziej żmudne, wtłaczaniu stosów papieru do głowy, a właśnie na badaniu nowych gruntów, realizowaniu swoich pasji i uczeniu się poprzez kreatywne działanie. Dlatego też, uczniowie zaproszeni zostali do gry typu escape room, która ostatnio na rynku usług rozrywkowych odnosi wielkie sukcesy, ale w przypadku tego konkretnego projektu, miał też poza walorem rozrywkowym, przynieść korzyści edukacyjne związane z tematyką afrykanistyczną oraz materiami na co dzień poruszanymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Do konkursu zgłosiły się cztery drużyny licealistów: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego z Pszczyny, V Liceum im. Augusta Witkowskiego z Krakowa, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z Krzeszowic oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II z Tarnowa. Uczniowie zacięcie rywalizowali na przestrzeni trzech pokojów, wewnątrz których musieli pracować z materiałami kartograficznymi, ikonografikami oraz danymi statystycznymi. Ostatecznie zwyciężyło I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego z Pszczyny, które wykazało się wiedzą, spostrzegawczością oraz niebywałą umiejętnością pracy w grupie.               

Równolegle do przeprowadzanej gry, odbył się cykl wykładów otwartych, które tematycznie oscylowały wokół problemów kontynentu afrykańskiego. Wśród prelegentów znalazł się Pan dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ, który jako wieloletni badacz naukowy, opowiedział o stosunkach międzynarodowych w Afryce Subsaharyjskiej.  Następnie wystąpiła Pani Ewa Piekarska, która, jako pracownik Polskiej Misji Medycznej, wielokrotnie wyjeżdżała do Afryki.  Poruszony został także problem Sahary Zachodniej w stosunkach międzynarodowych, na której temat swój wykład wygłosiła Pani dr Joanna Mormul. Podczas wykładów, swoimi doświadczeniami podzielił się także Pan Mateusz Gurbiel, który opowiedział o swoich doświadczeniach z Madagaskaru, gdzie przebywał z ramienia Polskiej Fundacji dla Afryki. Ostatnia prelekcja wygłoszona została przez Pana Piotra Tomzę, który był bezpośrednim uczestnikiem podróży „Afryka Nowaka” podążającej śladami wybitnego podróżnika Kazimierza Nowaka.

Bogate programowo, atrakcyjne poprzez oparcie się na popularnym escape roomie i poparte merytoryczną pomocą koordynatorów projektu wydarzenie, sprawiło, że być może temat Afryki zostanie zauważony już wśród licealistów, którzy realizując i kształtując swoje plany życiowe umieszczą te piękne miejsca na liście pod tytułem „must see”.  Tymczasem, gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim, którzy wsparli projekt, zapraszamy na nasz funpage na Facebooku, do którego link znajduje się pod artykułem i mamy nadzieje na kolejne odsłony EXIT ROOM!

Funpage:  https://web.facebook.com/exitroom.exitroom/ 

Zespół Projektu EXIT ROOM: Marta Goleń, Agnieszka Wiecha, Agnieszka Włodarczyk, Aleksandra Wojtecka

 

TAGS: