/Mária Kučerová: PCSA Research Fellow

Mária Kučerová: PCSA Research Fellow

Niezmiernie miło nam powitać w zespole PCSA Márię Kučerovą z Uniwersytetu Comeniusa na Słowacji. Mária uzyskała status PCSA Research Fellow i będzie przez 6 miesięcy pracowała nad projektem badawczym pod kierownictwem Zarządu PCSA.   

Mgr. Mária Kučerová jest doktorantką w departamencie nauk politycznych na Uniwersytecie Comeniusa w Bratysławie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą regionu Afryki Subsaharyjskiej w aspekcie otoczenia politycznego, konfliktów i kwestii bezpieczeństwa. Mária Kučerová współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi, jak np. People in Peril czy Partners for Democratic Change. Obecnie jest koordynatorem projektu w organizacji African Cultural Information and Integration Centre na Słowacji, która pomaga imigrantom z Afryki integrować się w społeczeństwie słowackim.

Mária będzie co tydzień przygotowywała w języku angielskim newsletter zbierający wszystkie najważniejsze wydarzenia z Afryki Subsaharyjskiej. Będziemy mieli również okazję czytać przedruki jej artykułów pojawiających się w prasie słowackiej, a także śledzić postępy projektu naukowego, przygotowywanego pod kierownictwem PCSA. Mária przybliży nam w nim realia polityki zagranicznej Słowacji wobec Afryki Subsaharyjskiej oraz współpracę gospodarczą z państwami afrykańskimi.

Witamy na pokładzie.

Zespół PCSA