/Development cooperation with Africa. Investing in human capital

Development cooperation with Africa. Investing in human capital

W dniu 17.06.2019 w godz. 17:00-19:00 odbędzie się seminarium afrykanistyczne poświęcone roli kapitału ludzkiego we współpracy rozwojowej państw afrykańskich.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Ekonomicznych UMCS w Lublinie. Specjalnymi gośćmi będą: Eugeniusz Rzewuski, Bara Ndiaye, Robert Ainebyona and Marek Zmysłowski. Moderatorem wydarzenia będzie dr Konrad Czernichowski.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.