/Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki (R. Kłosowicz, J. Mormul)

Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki (R. Kłosowicz, J. Mormul)

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka autorstwa dr. hab. Roberta Kłosowicza, prof. UJ oraz dr Joanny Mormul
pt. Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki. Monografia jest owocem projektu naukowego „Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki” realizowanego w ramach grantu OPUS finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2012/07/B/HS5/03948) w latach 2013-2017.

Róg Afryki od wielu lat przyciąga uwagę analityków i międzynarodowych obserwatorów. Region ten stał się przedmiotem zainteresowania nie tylko ze względu na rolę jaką odgrywa we współczesnych stosunkach międzynarodowych (położenie w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, bliskość Półwyspu Arabskiego z jego ogromnymi złożami surowców energetycznych), ale także w reakcji na wewnątrzregionalne procesy destabilizujące relacje pomiędzy państwami położonymi w jego obrębie i generujące liczne konflikty o charakterze zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym.

Punktem wyjścia dla rozważań podjętych w niniejszej monografii jest jedno z najmłodszych państw regionu Rogu Afryki, Erytrea, w której losach jak w soczewce odbijają się główne problemy doświadczane przez państwa kontynentu (wieloletnia walka o niepodległość, autorytaryzm jako środek budowania spójnego państwa i społeczeństwa, konfliktowe relacje z sąsiadami, pozimnowojenne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i trudne stosunki z wielkimi mocarstwami). Autorzy nie poprzestają jednak na prezentacji przypadku Erytrei – publikacja w sposób bardzo szeroki i kompleksowy przedstawia główne wyzwania i zagrożenia dla stabilności Rogu Afryki wynikające ze ukształtowanych historycznie spółzależności obecnych w relacjach poszczególnych aktorów regionalnych, zjednoczonych wspólnotą losów w ramach regionalnego systemu bezpieczeństwa.

– z recenzji dr. hab. Wiesława Lizaka

R. Kłosowicz, J. Mormul
Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2018
Język publikacji: polski
stron: 280