Europe-Africa on the Global Chessboard: The New Opening

Jedną z charakterystyk współczesnej ekonomii politycznej jest pojawianie się nowych osi kooperacji, które łączą rozwijające państwa Globalnego Południa. W roku 2012 po raz pierwszy w historii wartość inwestycji zagranicznych napływających do Afryki z krajów rozwijających…