//Raporty kwartalne [archiwum]

Raporty kwartalne [archiwum]

Raz na kwartał pracownicy i współpracownicy PCSA przygotowują obszerny raport na temat najważniejszych wydarzeń na kontynencie afrykańskim. Perspektywa kwartalna oferuje możliwość pogłębionej oceny sytuacji. Wydarzenia poddane są analizie i opatrzone autorskim komentarzem. Raport jest dostępny w wersji elektronicznej i może być bezpłatnie pobrany z naszej strony.