Ekonomia polityczna Covid w Afryce Subsaharyjskiej

Niecały miesiąc temu Dominik Kopiński w syntetyczny sposób przedstawił katalog zagrożeń jakie stoją przed państwami subsaharyjskimi w związku z epidemią Covid. Na początku maja 2020 roku, Afryka Subsaharyjska (SSA) pozostaje najsłabiej dotkniętym przez epidemię regionem…

Afryka i COVID-19

Choroba COVID-19 i wywołujący ją koronawirus wydają się operować demokratycznie i niedyskryminacyjnie. Zarazić się może każdy bez względu na status społeczny i miejsce zamieszkania. Jednak koszty kryzysu ekonomicznego, w jaki wchodzi obecnie świat będą rozkładały…