/Rekordowe wydobycie kobaltu w 2022r.

Rekordowe wydobycie kobaltu w 2022r.

Według wstępnych szacunków U.S. Geological Survey (USGS) światowa produkcja kopalń kobaltu w 2022 roku była rekordowa i wyniosła około 190 tys. ton, co oznacza wzrost o 15 proc. w stosunku do roku 2021.

USGS podała, że wzrost światowego wydobycia kopalń kobaltu w 2022 r. wynikał głównie z ekspansji wydobycia w Demokratycznej Republice Konga (DRK) oraz w Indonezji, gdzie działalność operacyjną rozpoczęły nowe projekty wydobywcze i przetwórcze

Z poziomem wydobycia ok. 130 000 ton kobaltu w 2022 r. Demokratyczna Republika Konga była największym na świecie źródłem wydobywanego kobaltu, odpowiadając za około 68% światowej produkcji kobaltu w kopalniach. Za DRK uplasowała się Indonezja (10 000 ton) i Rosja (8 900 ton).

USGS dodała także, że z wyjątkiem części produkcji w Stanach Zjednoczonych, produkcji w Maroku oraz kobaltu wydobywanego ręcznie w DRK, większość kobaltu jest wydobywana jako produkt uboczny miedzi lub niklu.

Według wstępnego raportu Chiny były w 2022 roku czołowym światowym producentem rafinowanego kobaltu, którego większość została wyprodukowana z częściowo rafinowanego kobaltu importowanego z DRK. Chiny są również wiodącym światowym konsumentem kobaltu – ok. 80% chińskiego popytu przypada na przemysł akumulatorów.

Wojciech Tycholiz

na podstawie: USGS
zdjęcie: wikimedia

Wojciech Tycholiz jest naukowcem zajmującym się badaniami nad makroekonomią państw afrykańskich, w szczególności sektorem finansowym i surowcowym. Z PCSA współpracuje od 2010 roku.