/„Najmocniejsze” i “najsłabsze” afrykańskie paszporty

„Najmocniejsze” i “najsłabsze” afrykańskie paszporty

Z polskim paszportem bez większych przeszkód można podróżować do większości państw świata (no może z wyjątkiem USA i Rosji). Niestety, „siła” paszportów większości państw afrykańskich jest zdecydowanie mniejsza niż paszportu polskiego (150 państw przyjmie nas bez wizy). Najwięcej problemów ze swobodnym podróżowaniem mają obywatele Somalii, Erytrei, Sudanu, Nigerii i – co może być pewnym zaskoczeniem… Etiopii.

Obywatele Seszeli, Mauritius oraz Republiki Południowej Afryki posiadają „najmocniejsze” paszporty wśród krajów afrykańskich. Z kolei paszporty nigeryjski, etiopski i somalijski zostały uznane za „najsłabsze”. Ranking „siły” paszportów 2017 przygotowany przez Arton Capital został stworzony w oparciu o liczbę państw, do których posiadacze afrykańskich paszportów mogą podróżować bezwizowo lub otrzymać wizę wjazdową na lotnisku.

Posiadacze paszportu seszelskiego mogą bez większych ograniczeń podróżować do 128 państw świata w tym do Chin, Francji i Wielkiej Brytanii. Z uwagi na fakt, że ruch bezwizowy przyznawany jest bardzo często na zasadzie wzajemności, Seszele są jednocześnie najbardziej otwartym na świat państwem afrykańskim i jednym z niewielu na świecie, które nie wymagają wiz od nikogo – każda osoba, która przyjedzie do tego państwa – bez względu na obywatelstwo – otrzymuje automatycznie czasowe pozwolenie na pobyt.

Fot.: Archiwum PCSA

*Punkty odzwierciedlają liczbę państw, do których posiadacze danego paszportu mogą wjechać bez wizy

Ale Seszele na tle zdecydowanej większości państw afrykańskich są wyjątkiem. Z reguły, podróżowanie po świecie (w tym po samej Afryce) z paszportem afrykańskim w ręku wiąże się z wieloma trudnościami. W celu ułatwienia podróży po Czarnym Lądzie, co raz więcej bloków regionalnych (w tym m.in. Unia Afrykańska i Wspólnota Afryki Wschodniej) optują za wprowadzeniem ruchu bezwizowego. Tymczasem, jedynie 13 państw (m.in. Rwanda, Ghana, Benin) wprowadziło dla obywateli pozostałych państw afrykańskich ruch bezwizowy lub umożliwiło uzyskanie wizy na granicy podczas wjazdu. Podróż do pozostałych krajów związana jest z przejściem pełnej procedury wizowej.

Fot.: Archiwum PCSA

*Punkty odzwierciedlają liczbę państw, do których posiadacze danego paszportu mogą wjechać bez wizy

Przyglądając się rankigowi siły paszportów z szerszej perspektywy, na 193 skalsyfikowane państwa (i sześć terytoriów), państwa afrykańskie znalazły się w ogonie zestawienia. Nie jest chyba wielkim zaskoczeniem fakt, że „najsłabszym” afrykańskim paszportem jest paszport somalijski – jego posiadacze mogą bezwizowo podróżować do zaledwie 30 państw. Niewiele lepiej wygląda sytuacja obywateli Nigerii, Etiopii czy Sudanu, którzy bez wizy mogą wjechać do odpowiednio 41, 36 i 34 państw na świecie.

Zwolennicy bardziej otwartych granic twierdzą, że takie rozwiązania sprzyjają rozwoju handlu i turystyki oraz jednoczą kontynent. Z kolei przeciwnicy wskazują na zagrożenie terroryzmem i nielegalnym przepływem osób.

Wojciech J. Tycholiz

Na podstawie: artoncapital.com, afdb.org, quarz.com, bbc.com
Zdjęcie: wikimedia.org

 

Wojciech Tycholiz jest naukowcem zajmującym się badaniami nad makroekonomią państw afrykańskich, w szczególności sektorem finansowym i surowcowym. Z PCSA współpracuje od 2010 roku.