/MFW wypłaci transzę 87 mln USD pomocy dla Republiki Konga

MFW wypłaci transzę 87 mln USD pomocy dla Republiki Konga

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zatwierdził wsparcie budżetowe w wysokości 87 mln USD dla Republiki Konga po zakończeniu drugiego przeglądu postępów reform społeczno-gospodarczych i politycznych w kraju w ramach instrumentu rozszerzonego kredytu (ECF).

Finansowanie jest częścią programu ECF o wartości 455 mln USD, który MFW zatwierdził 21 stycznia 2022 r. Pierwsza transza pomocy w wysokości 90 mln USD zostanie wypłacona Republice Konga niezwłocznie.

Trzyletni program finansowania ma pomóc Republice Konga w utrzymaniu stabilności makroekonomicznej i wsparciu ożywienia gospodarczego w kontekście pandemii Covid-19, w tym poprzez katalizowanie wsparcia finansowego od oficjalnych darczyńców.

Reformy strukturalne

W poniedziałkowym oświadczeniu MFW stwierdził, że reformy strukturalne Republiki Konga postępują w dobrym kierunku, zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych, zarządzania finansami publicznymi i długiem oraz publikacji dekretu w sprawie konfliktu interesów.

Fundusz odnotował jednak, że cztery z pięciu kryteriów wyników związanych z sytuacją budżetową i zadłużeniem nie zostały spełnione, ale podjęto działania naprawcze w celu wyeliminowania odnotowanych naruszeń.

Wyrażony optymizm

Fundusz wyraził optymizm, że kongijskie władze skoncentrują politykę fiskalną kraju na ograniczaniu niestabilności przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności obsługi zadłużenia.

Zgodnie z założeniami planu dostosowawczego dla Republiki Konga, wydatki na rozwój i spłata zaległości krajowych zostaną przyspieszone dzięki środkom uwolnionym z obniżonych dotacji paliwowych zgodnie ze stopniową deregulacją cen paliw. Jednocześnie, konsolidacja finansów publicznych będzie wspierana przez mobilizację dochodów, w tym przychodów ze sprzedaży surowców.

Wojciech Tycholiz

Na podstawie: The East Africa, AFP
Zdjęcie: MFW

Wojciech Tycholiz jest naukowcem zajmującym się badaniami nad makroekonomią państw afrykańskich, w szczególności sektorem finansowym i surowcowym. Z PCSA współpracuje od 2010 roku.