/Baza danych „Państwa afrykańskie w Indeksie Państw Upadłych”

Baza danych „Państwa afrykańskie w Indeksie Państw Upadłych”

Na stronie PCSA w zakładce Publikacje, Bazy danych opublikowaliśmy kolejną z baz danych dotyczących Afryki Subsaharyjskiej autorstwa zespołu i współpracowników PCSA. Tym razem na warsztat trafił Indeks Państw Upadłych. 

Oto kolejne opracowanie dotyczące Afryki przygotowane przez zespół i współpracowników Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. Michał Tul, współpracownik PCSA, zebrał dla Państwa informacje na temat państw afrykańskich z punktu widzenia Indeksu Państw Upadłych opracowanego przez Foreign Policy. Niniejsze zestawienie zawiera ogólne informacje na temat Indeksu Państw Upadłych, opis sytuacji kontynentu afrykańskiego oraz analizę poszczególnych państw afrykańskich. Opracowanie to ilustruje sytuację krajów, w których obecne są zwyczaj mają miejsce konflikty zbrojne a znaczna część społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa.

Zapraszamy do lektury!

Opracowanie „Państwa afrykańskie w Indeksie Państw Upadłych” znajduje się tutaj.

Zespół Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych

Dominik Kopiński jest ekonomistą zajmującym się ekonomią rozwojową, makroekonomią oraz rynkiem surowców w Afryce. Z PCSA związany jest od 2010 roku.