/Bank Światowy przyznaje Tanzanii pożyczkę rozwojową na rozbudowę infrastruktury energetycznej.

Bank Światowy przyznaje Tanzanii pożyczkę rozwojową na rozbudowę infrastruktury energetycznej.

Co raz częstsze przerwy w dostawie eneregii elektrycznej (do której i tak dostęp ma poniżej 20% ludności) powodują trudności w funkcjonowaniu gospodarki i państwa. Nowa pożyczka z Banku Światowego, która zfinansuje rozbudowę sieci przesyłowej i elektrowni stanowi realną szansę na poprawę sytuacji w Tanzanii. Rządowe plane w ciągu trzech lata zakładają potrojenie mocy wytwórczy z 1500 do 5000 MW.

W minionym tygodniu przedstawiciele Banku Światowego oraz tanzańskie władze ogłosiły przyznanie Tanzanii przez Bank Światowi pożyczki rozwojowej w wysokości 455 milionów USD (co stanowi ok. 5% tanzańskiego PKB). Pożyczka rozwojowa została przyznana w ramach mechanizmu Międzynarodowej Pomocy Rozwojowej (International Development Assistance, IDA), który zakłada m.in. finansowanie projektów w sektorze energetycznym w państwa Afryki Wschodniej.

Finansowanie z IDA, które przyznawane jest na preferencyjnych warunkach, zostanie przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych sektora energetycznego przez wybudowanie nowych elektrowni zasilanych gazem i hydroenergią oraz na rozbudowę sieci przesyłowej – w tym włączenie Tanzanii w regionalną sieć przesyłową państw sąsiednich.

Projekt przewiduje skoncentrowanie prac rozbudowy sieci w południowych i zachodnio-północnych regionach kraju.

Rząd Tanzanii, potwierdził przy tej okazji, że w obecnym roku budżetowych 2018/19 planuje uzyskać łącznie prawie 1 mld USD ze źródeł preferencyjnych i grantów, które przeznaczy na finansowanie projektów rozwojowych.

Sektor energetyczny w Tanzanii charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem niedoinwestowania przez co dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie są stabilne. Co więcej, z uwagi na zmiany klimatyczne efektywności hydroelektrowni – które wytwarzają około 60% energii elektrycznej – jest coraz niższa. Często przerwy w dostawie prądu są wymienianie wśród głównych przeszkód prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju.

W ciągu najbliższych 3 lat, wg zapowiedzi prezydenta Johna Magufuliego, Tanzania planuje zrealizować inwestycje, które ponad trzykrotnie zwiększą moce wytwórcze z obecnych 1500 MW do 5000 MW, m.in. poprzez budowę nowych elektrowni zasilanych gazem i hydroenergią.

Na podstawie: reuters.com, worldbank.com, nishati.go.tz
zdjęcie: pexels.com

Wojciech Tycholiz jest naukowcem zajmującym się badaniami nad makroekonomią państw afrykańskich, w szczególności sektorem finansowym i surowcowym. Z PCSA współpracuje od 2010 roku.