/Afryka: Nowy program Banku Światowego wspierający ofiary przemocy seksualnej i warunkowanej przez płeć w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

Afryka: Nowy program Banku Światowego wspierający ofiary przemocy seksualnej i warunkowanej przez płeć w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

Bank Światowy zatwierdził dotacje w wysokości 107 mln USD dla ofiar przemocy seksualnej i warunkowanej przez płeć (sexual and gender-based violence – SGBV). Beneficjentami przyznanych środków zostały: Burundi, Demokratyczna Republika Konga (DRC) oraz Rwanda.

The Great Lakes Emergency SGBV and Women’s Health Project – bo tak brzmi pełna nazwa programu – jest pierwszym tego typu projektem realizowanym przez Bank Światowy w Afryce. Ma on na celu dostarczenie usług z zakresu pomocy medycznej, prawnej i ekonomicznej dla ofiar SGBV. Będzie także stanowił wzmocnienie opieki medycznej dla najuboższych kobiet z Regionu Wielkich Jezior Afrykańskich.

Demokratyczna Republika Konga otrzyma środki w wysokości około 74 mln USD, a Burundi i Rwanda po 15 mln USD. Z programu skorzysta również Międzynarodowa Konferencja Regionu Wielkich Jezior (The International Conference on the Great Lakes Region – ICGLR), której została przyznana dotacja 3 mln USD na promowanie polityki regionalnej dla ofiar SGBV. Projekt będą wspierać agendy ONZ oraz organizacje pozarządowe, działające w dotowanych krajach.

W DRC i Burundi środki zostaną przeznaczone głównie na zwiększenie dostępu do opieki przedporodowej, wykwalifikowanych położnych oraz nowoczesnego planowania rodziny. Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, gdzie trwający konflikt zbiera wysokie żniwo, a obozy dla uchodźców stają się miejscem tragicznych wydarzeń, również na tle seksualnym. Dotacje wspomogą programy pomocowe dla ofiar konfliktu. Również w Rwandzie, która poczyniła znaczący postęp w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i dzieci; przemoc wobec tych grup społecznych jest ciągle obecna i stanowi istotny problem.

,,W ramach projektu dotowane państwa będą podejmować kroki na rzecz promowania równości płci, zmiany zachowań i zapobieganiu przemocy” – powiedziała Pia Peeters, starszy specjalista ds. rozwoju społecznego w Banku Światowym oraz współautorka projektu.

Urszula Róg

Na podstawie: worldbank.org theafricanews.com

Dominik Kopiński jest ekonomistą zajmującym się ekonomią rozwojową, makroekonomią oraz rynkiem surowców w Afryce. Z PCSA związany jest od 2010 roku.