/Walne Zebranie Członków PCSA, 25.04.2014, godz. 18:00

Walne Zebranie Członków PCSA, 25.04.2014, godz. 18:00

Dnia 25.04.2014 o godz. 18:00 w Instytucie Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych UWr, odbędzie się Walne Zebranie Członków PCSA. Zapraszamy serdecznie wszystkich członków PCSA do uczestnictwa w zebraniu. Przypominamy jednoczesnie o konieczności uiszczenia składki członkowskiej.

TAGS: