/Wojciech Tycholiz

Wojciech Tycholiz

Wojciech Tycholiz jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalizacja: finanse) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W swoich badaniach koncentruje się na sytuacji gospodarczej krajów Afryki Subsaharyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem analizy afrykańskiego rynku finansowego. Był uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Realizował projekty badawcze w Egipcie, Maroku, Ghanie, Namibii. Prowadził gościnnie seminarium na University of Ghana.Wojciech Tycholiz pełni także funkcję Członka Zarządu Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych, Przewodniczącego Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych oraz jest Członkiem Konwentu Nauk Społecznych UWr.