/Dominik Kopiński

Dominik Kopiński

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest stypendystą Komisji Fulbrighta (Senior Research Advanced Award 2015-2016) na George Washington University (Waszyngton, Stany Zjednoczone). Odbył również staże naukowe i badawcze w Fudan University (Chiny), Orfalea Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara (Stany Zjednoczone), University of Plymouth (Wielka Brytania) i Universidade de Lisboa (Portugalia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień rozwoju gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej, pomocy rozwojowej, polityki surowcowej oraz stosunków chińsko-afrykańskich. Dominik Kopiński jest autorem lub redaktorem 6 książek oraz ponad 50 opracowań naukowych. Jego artykuły ukazywały się m.in. w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (African Affairs, Global Governance, Africa Spectrum). Jest założycielem i Wiceprezesem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. W ramach projektów badawczych odbył wizyty terenowe w Zambii, Botswanie, Ghanie, Namibii, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Dominik Kopiński jest również zaangażowany w promowanie polsko-afrykańskich relacji gospodarczych. Jest m.in. autorem licznych ekspertyz, raportów i analiz opracowywanych na potrzeby polskiego biznesu, w tym serii raportów powstałych w ramach współpracy z CEED Institute, założonego przez dr Jana Kulczyka.