/Tanzania: Obrzezanie mężczyzn jako element kampanii przeciwko HIV/AIDS

Tanzania: Obrzezanie mężczyzn jako element kampanii przeciwko HIV/AIDS

Ministerstwo Zdrowia prowadzi kampanię dotyczącą zakażeń HIV i AIDS oraz sposobów ich unikania. Prace obejmują m. in. szkolenia dla kobiet w rejonach wiejskich, podczas których prowadzone są pogadanki mające na celu podnoszenie świadomości na temat rozprzestrzeniania się wirusa. 

Podczas szkoleń uczestniczki zachęcane są także do nakłaniania swoich mężów do obrzezania, czyli poddania się chirurgicznemu zabiegowi usunięcia napletka. Badania odnoszące się do zagadnień związanych z HIV i AIDS potwierdzają bowiem tezę, że obrzezanie u mężczyzn zmniejsza ryzyko zakażenia się wirusem HIV i roznoszenia wirusa brodawczaka ludzkiego, który powoduje rajka szyjki macicy.

Zabiegi przeprowadza Voluntary Medical Male Circumcision – kampania ufundowana przez United States Agency for International Development (USAID). Szacuje się, że jeśli projekt zakończy się sukcesem, pozwoli na uniknięcie nawet 3 mln zakażeń HIV do 2017 roku.

Zaangażowanie kobiet w kampanię Ministerstwa Zdrowia przynosi pozytywne rezultaty. W regionach Njombe i Iringa na południu Tanzanii – gdzie odnotowuje się największą częstotliwość zakażeń HIV w skali kraju – obrzezaniu poddało się około 1/3 zamieszkujących tam mężczyzn. Wśród wielu społeczności lokalnych widoczny jest jednak znaczny opór. Wynika on m. in. z przywiązania do tradycji plemiennych, które zakazują okaleczania jakichkolwiek części ciała, uznając je za grzeszne (np. w plemieniu Pangwa).

Uczestniczki prowadzonych szkoleń zauważają jednocześnie, że jeszcze w niedalekiej przeszłości otwarta szczera rozmowa o obrzezaniu byłaby niemożliwa, ponieważ spotkałaby się z ogromnym niezrozumieniem i niechęcią. Stwierdzają również, że nastawienie społeczne zmieniło się na skutek uświadamiających kampanii zdrowotnych.

Anna Cichecka

Na podstawie: allafrica.com

Autorka zdjęcia: Anna Cichecka

Dominik Kopiński jest ekonomistą zajmującym się ekonomią rozwojową, makroekonomią oraz rynkiem surowców w Afryce. Z PCSA związany jest od 2010 roku.