/Republika Środkowoafrykańska: Rolnicy potrzebują nasion uprawnych

Republika Środkowoafrykańska: Rolnicy potrzebują nasion uprawnych

Niedostarczenie nasion uprawnych do obszarów dotkniętych konfliktami może pogorszyć niedobory żywności i zwiększyć koszty pomocy humanitarnej. 

Przedstawiciel FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa), Pierre Vauthier, przestrzegł, że jeśli rolnicy nie dokonają w najbliższym czasie zasiewu, będą zmuszeni do szukania pracy najemnej lub zostaną skazani na pomoc żywnościową.

Niedostarczenie na czas nasion uprawnych do obszarów dotkniętych konfliktami może pogorszyć niedobory żywności. Obecnie w kraju brakuje żywności dla około 1,5 mln obywateli. Jeśli rolnicy nie otrzymają narzędzi i nasion na czas zasiewów, który rozpoczyna się w kwietniu to liczba głodujących znacznie wzrośnie.

Gdy w marcu 2013 roku rebelianci Séléka przejęli władzę, tysiące ludzi zginęło, a około miliona wysiedlono. Obecnie rebelianci wycofali się z Bangui. W wyniku konfliktów, przemocy, rabunków i kradzieży bydła liczba zwierząt hodowlanych spadła o ponad trzy czwarte, a rezerwy żywności na obszarach wiejskich obniżyły się o 40%.

Jak wynika z szacunków ONZ około 2,7 mln osób, czyli więcej niż połowa ludności, potrzebuje schronienia, żywności, wody, podstawowej opieki zdrowotnej jak również dostępu do edukacji. Brak miejsc pracy w rolnictwie, z którego żyje 75% ludności czynnej zawodowo, może doprowadzić do aktów bandytyzmu z udziałem młodych ludzi. W celu zdobycia „łatwych pieniędzy” mogą oni wstępować w szeregi grup zbrojnych i milicji.

Międzynarodowym siłom pokojowym udało się zachować pozory bezpieczeństwa w stolicy i innych częściach kraju, ale niektóre obszary, zwłaszcza wiejskie, nadal pozostają narażone na ataki.

Wioleta Gierszewska 

Na podstawie: channelnewsasia.com

Zdjęcie za: commons wikimedia.org